MİSYON & AMAÇ


Toplumdaki çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak
PROJELER
Çevre ve çevre kirliliği konularında farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz.
EKOLOJİ OKULU
Sürdürülebilir bir gelecek için, doğa bilinci ve çevre koruma değerlerini aşılamayı amaçlıyoruz.
EKOLOJİ SOHBETLERİ
Amacımız Çevreye Dair Derinlemesine bir anlayış ve farkındalık oluşturmaktır.
GENÇ EKOLOJİ
Hedefimiz çevre kirliliği konularında bilinçli ve çevresel sorunlara duyarlı bir gençlik..
 

ÇERVRE İÇİN YENİ FİKİRLER


Bilinçli yaşam, Derinlemesine Konuşmalar ve Gelecek İçin Yeşil Adımlar
img

NEDEN EKOLOJİ, NEDEN ÇEVRE

 

Ekoloji ve çevre, insanlığın varoluşu için hayati öneme sahip iki temel kavramdır. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu etkileşim, yaşamın devamlılığını sağlayan dengeli bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlar. Ancak günümüzde, insan faaliyetleri ekosistemlere zarar vererek doğal dengeyi bozmaktadır. Endüstrileşme, kentsel genişleme, ormansızlaşma ve kirlilik gibi faktörler, ekolojik dengeyi tehdit ederken, doğal kaynakların tükenmesine ve iklim değişikliğine yol açmaktadır.

Çevre ise, insanların yaşadığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamı ifade eder. Temiz hava, su ve toprak gibi unsurlar, sağlıklı bir çevrenin temelini oluşturur. Ancak sanayi atıkları, tarım ilaçları, plastik kullanımı gibi insan faaliyetleri, doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit eden çevresel sorunlara yol açmaktadır. Denizlerin ve okyanusların plastik atıklarla dolması, ormanların yok olması ve hava kirliliği gibi sorunlar, çevre bilincinin önemini ortaya koymaktadır.

Ekoloji ve çevre bilinci, sadece doğal yaşamı değil, insanların sağlığını ve refahını da doğrudan etkiler. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve temiz enerji kullanımı gibi politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı korunabilir ve doğal ekosistemlerin dengesi sağlanabilir.

EKİLİJİ DERGİSİNDE ÇIKAN YAZILARDAN SEÇMELER

EKOLOJİ DERGİSİ YAZILARI

TABİATIN DİLİ

“Nasıl ki bir köşkün, bir yalının mimârîsi, mimârîsindeki incelik ve zarafeti, köşkün ve yalının ötesinde, bizlere başka şeyler fısıldar.

GIDA ATIKLARI

Hyundai Motor Group, gıda atıklarının arıtılması sırasında üretilen biyogazı kullanarak hidrojen üreteceğini duyurdu.


SUYUN HASADI

Suyun basit görünen ama olağanüstü bir döngüsü vardır. Başta denizlerden olmak üzere suyun bulunduğu her yüzeyden...


IŞIK KİRLİLİĞİ

Geceleri yapay ışığa maruz kalmanın; hassas yaşam alanları, geceleri beslenen, hareket halinde olan canlılar ...


Hadi Çevre İçin Bir Adım Atın